top of page

PRAWO MEDYCZNE

Kompleksowo prowadzimy postępowania zarówno klientów indywidualnych - lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych i innych zawodów medycznych.

Zapewniamy stałą obsługę gospodarczą podmiotów leczniczych. 

Lekarze

Oferujemy prowadzenie spraw lekarskich w postępowaniach dyscyplinarnych, karnych, cywilnych przed izbami lekarskimi, komisjami wojewódzkimi i inne. Każdą sprawę analizujemy indywidualnie decydując się na działania zabezpieczające interes lekarza. Prowadzimy szereg postępowań uzyskując korzystne wyroki. 

Farmaceuci

Farmaceuci ponoszą ogromną odpowiedzialność za wykonywany zawód. Pomagamy uzyskać ochronę prawną w sprawach karnych, dyscyplinarnych związanych z wykonywanym zawodem.

Pielęgniarki i położne

Reprezentując pielęgniarki poruszamy się w gąszczu przepisów prowadząc postępowania sądowe, dyscyplinarne, karne oraz cywilne w obronie praw, w tym w szczególności warunków pracy i płacy pielęgniarek. 

Pomagamy uzyskać pozwolenie na pracę pielęgniarkom i położnym zza granicy, w tym z Ukrainy

Diagności laboratoryjni

Pomagamy diagnostom laboratoryjnym bronić swoich stanowisk w postępowaniach przed Sądem Diagnostów Laboratoryjnych, sądami powszechnymi jak również w sporach pracowniczych mając na uwadze trudną sytuację legislacyjną tej grupy zawodowej.

Ratownicy medyczni

Szczególnie bliskie są nam sprawy ratowników medycznych. Prowadzimy liczne postępowania dotyczące błędów medycznych kierowników zespołów ratownictwa medycznego, jak również realizujemy roszczenia medyków w sprawach o naruszenie nietykalności cielesnej bądź gróźb karalnych. Każdą sprawę analizujemy dokładnie mając na uwadze często zmieniające się przepisy prawne.

Podmioty lecznicze

Na codzień zapewniamy bezpieczeństwo prawne w tworzeniu oraz prowadzeniu podmiotów gospodarczych działających w oparciu o ustawę o działalności leczniczej. Zapewniamy pełne doradztwo i zastępstwo w rejestracji podmiotu leczniczego wraz z wszystkimi niezbędnymi dokumentami, regulaminami oraz innymi formalnościami. Oferujemy stałą współpracę przez bieżące tworzenie, analizowanie i opiniowanie kierunków działania, umów cywilnoprawnych a również windykacji należności. 

bottom of page