top of page
Szukaj

Pielęgniarki systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne- czyli kto może pracować w Pogotowiu Ratunkowym?

Zaktualizowano: 24 lut 2023


System Państwowego Ratownictwa Medycznego powstał w celu realizacji zadań państwa polegających na zapewnieniu pomocy każdej osobie znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Zawody, które biorą czynny udział w ochronie zdrowia w stanach nagłych to lekarz, ratownik medyczny oraz pielęgniarka systemu.

Praca w karetkach obejmuje wykonywanie procedur medycznych określanych jako medyczne czynności ratunkowe, które opisaliśmy w osobnym artykule. Wykonując je pielęgniarka samodzielnie ordynuje i podaje leki w zespołach ratownictwa medycznego, w skład których nie wchodzi lekarz. Musi zatem posiadać odpowiednią wiedzę i umiejętności, aby zagwarantować udzielanie świadczeń medycznych samodzielnie oraz w oparciu o aktualną wiedzę medyczną.


Uzyskanie tytułu pielęgniarki jednak nie jest wystarczające, aby pracować w zespołach ratownictwa medycznego. O co należy uzupełnić kwalifikacje, aby pracować w karetkach?


W art. 3 ust. 6 Ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym znajduje się definicja pielęgniarki systemu, wraz ze wskazaniem kwalifikacji wymaganych do podjęcia pracy w zespołach ratownictwa medycznego. Zgodnie z treścią przepisu najniższym wykształceniem uprawniającym do pracy w karetkach jest wykształcenie średnie, jednak konieczne jest rozszerzenie tej wiedzy oraz doświadczenia.


W pierwszej kolejności pielęgniarka może odbyć kurs kwalifikacyjny w jednej z poniższych dziedzin:

· pielęgniarstwa ratunkowego - 407 godziny

· anestezjologii i intensywnej opieki- 445 godziny

· chirurgii - 309 godziny

· kardiologii – 473 godziny

· pediatrii- 240 godziny

Aby jednak przystąpić do egzaminu końcowego pielęgniarka musi ukończyć również inne dodatkowe kursy wynikające z wymagań określonych przez Centrum kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych.

Przykładowo kurs kwalifikacyjny w zakresie pielęgniarstwa ratunkowego trwa 407 godzin. Do chwili ukończenia kursu pielęgniarka musi dodatkowo ukończyć dwa dodatkowe kursy- Resuscytacja krążeniowo- oddechowa (90 godzin) oraz Resuscytacja krążeniowo- oddechowa noworodka (57 godzin).

W szczególnych przypadkach pielęgniarka może być zwolniona z obowiązku ukończenia dodatkowych kursów. Ramowy program określa te wyjątki, najczęściej dotyczą pielęgniarek, które:

1. Posiadają dyplom ratownika medycznego

2. Posiadają zaświadczenie o ukończeniu kursu Advanced Life Support (ALS)

3. Są już pielęgniarkami systemu PRM z innego tytułu.


Dodatkowym wymaganiem dla pielęgniarek posiadających kurs kwalifikacyjny jest co najmniej 3- letni staż pracy w oddziałach ratunkowych, anestezjologii i intensywnej terapii, chirurgii, kardiologii lub pediatrii a także w oddziałach pomocy doraźnej, izbach przyjęć lub pogotowiu ratunkowym.


W drugiej kolejności pielęgniarka może odbyć szkolenie specjalizacyjne, czyli tzw. specjalizację z następujących dziedzin:

· Pielęgniarstwo ratunkowe – 812 godzin

· Anestezjologia i intensywna opieka – 979 godzin

· Chirurgia – 840 godzin

· Kardiologia – 1066 godzin

· Pediatria – 810 godzin

Przed ukończeniem specjalizacji pielęgniarka musi udokumentować posiadanie kwalifikacji w zakresie badania fizykalnego poprzez przedłożenie jednego z poniżej wymienionych dokumentów:

1. Dyplomu specjalisty po 2001 r.

2. Zaświadczenia o ukończeniu kursu specjalistycznego Wywiad i badanie fizykalne

3. Zaświadczenie o ukończeniu kursu z zakresu badania fizykalnego Advanced Physical Assessment

4. Dyplomu licencjata pielęgniarstwa od naboru 2012/2013.


W tym przypadku pielęgniarka nie musi posiadać dodatkowego doświadczenia zawodowego.


Wymagania te są określane przez Ustawę o Państwowym Ratownictwie Medycznym a ich zakres, przebieg oraz wymagania dodatkowe są opracowywane przez Centrum kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych. Przebieg kursów jest na bieżąco jest aktualizowany, zatem przed wyborem swojej drogi kariery należy dokładnie zapoznać się z najnowszymi wytycznymi.38 wyświetleń0 komentarzy

Comments


bottom of page