top of page

Prawo i medycyna
w jednym
miejscu

O Kancelarii

Kancelaria została założona w 2018 roku przez adw. Judytę Moskałę - adwokata oraz ratownika medycznego. 

Celem Kancelarii jest odpowiedź na potrzeby środowiska medycznego posiadania skutecznej reprezentacji w sprawach związanych z wykonywanym zawodem medycznym.

 

Kancelaria reprezentuje klientów w postępowaniach karnych, cywilnych, dyscyplinarnych bądź wyjaśniających przed wszystkimi organami, instytucjami, sądami a także pracodawcą.

Naszą specjalizacją jest obsługa prawna podmiotów leczniczych począwszy od procesu rejestracji  przez zastępstwo w procesach uzyskania zezwoleń i koncesji do bieżącej obsługi gospodarczej.

Sprawujemy merytoryczny nadzór nad umowami, regulaminami oraz wszelkimi innymi aspektami medycyny w prawie i prawa w medycynie.

ZESPÓŁ

Zespół Kancelarii posiada wieloletnie doświadczenie w postępowaniach medycznych. 

Nasi prawnicy to również osoby z wykształceniem medycznym doskonale znające specyfikę pracy zawodów medycznych.

Oferujemy skuteczne rozwiązania prawne

Specjalizujemy się prowadząc liczne postępowania w poszczególnych dziedzinach prawa

sala operacyjna

PRAWO MEDYCZNE

Kompleksowo prowadzimy postępowania klientów indywidualnych - lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych.

Świadczymy profesjonalną obsługę gospodarczą podmiotów leczniczych. 

Radiowóz

PRAWO KARNE

Podejmujemy aktywną  reprezentację na każdym etapie postępowania karnego dążąc do uzyskania najlepszych efektów odpowiadających interesowi klienta w jak najkrótszym czasie.

Podpis umowy

PRAWO CYWILNE

Z największą dbałością o szczegóły rozwiązujemy zagadnienia cywilne takie jak dochodzenie należności, odszkodowania i zadośćuczynienia, sporządzanie umów cywilnoprawnych i inne. W obszarze naszych specjalizacji jest również prawo spadkowe i sprawy rodzinne.

PRAWO MEDYCZNE

Prawo medyczne to nasz as w rękawie.

Od wielu lat świadczymy usługi prawne dla osób wykonujących zawody medyczne chroniąc ich praw oraz dobrego imienia w szczególności w sytuacjach oskarżeń o błąd medyczny, popełnienie czynu zabronionego lub w sporach z pracodawcą.

Oferujemy bieżącą obsługę prawną podmiotów gospodarczych działających w oparciu o ustawę o działalności leczniczej.

Lekarze

Oferujemy prowadzenie spraw lekarskich w postępowaniach dyscyplinarnych, karnych, cywilnych przed izbami lekarskimi, komisjami wojewódzkimi i inne. Każdą sprawę analizujemy indywidualnie decydując się na działania zabezpieczające interes lekarza. Prowadzimy szereg postępowań uzyskując korzystne wyroki. 

Farmaceuci

Farmaceuci ponoszą ogromną odpowiedzialność za wykonywany zawód. Pomagamy uzyskać ochronę prawną w sprawach karnych, dyscyplinarnych związanych z wykonywanym zawodem.

Pielęgniarki i położne

Reprezentując pielęgniarki poruszamy się w gąszczu przepisów prowadząc postępowania sądowe, dyscyplinarne, karne oraz cywilne w obronie praw, w tym w szczególności warunków pracy i płacy pielęgniarek. 

Pomagamy uzyskać pozwolenie na pracę pielęgniarkom i położnym zza granicy, w tym z Ukrainy

Diagności laboratoryjni

Pomagamy diagnostom laboratoryjnym bronić swoich stanowisk w postępowaniach przed Sądem Diagnostów Laboratoryjnych, sądami powszechnymi jak również w sporach pracowniczych mając na uwadze trudną sytuację legislacyjną tej grupy zawodowej.

Ratownicy medyczni

Szczególnie bliskie są nam sprawy ratowników medycznych. Prowadzimy liczne postępowania dotyczące błędów medycznych kierowników zespołów ratownictwa medycznego, jak również realizujemy roszczenia medyków w sprawach o naruszenie nietykalności cielesnej bądź gróźb karalnych. Każdą sprawę analizujemy dokładnie mając na uwadze często zmieniające się przepisy prawne.

Podmioty lecznicze

Na codzień zapewniamy bezpieczeństwo prawne w tworzeniu oraz prowadzeniu podmiotów gospodarczych działających w oparciu o ustawę o działalności leczniczej. Zapewniamy pełne doradztwo i zastępstwo w rejestracji podmiotu leczniczego wraz z wszystkimi niezbędnymi dokumentami, regulaminami oraz innymi formalnościami. Oferujemy stałą współpracę przez bieżące tworzenie, analizowanie i opiniowanie kierunków działania, umów cywilnoprawnych a również windykacji należności. 

Prawo karne

Kancelaria prowadzi liczne sprawy karne występując jako obrońca oskarżonych bądź oskarżycieli posiłkowych.

Właściwa i skuteczna reprezentacja umożliwia uzyskanie najkorzystniejszego wyroku, zwrotu kosztów prowadzenia postępowania a przede wszystkim poczucie, że własna sprawa jest w rękach profesjonalistów.

Na przestrzeni lat prowadziliśmy sprawy medyków oskarżonych o nieumyślne spowodowanie śmierci, błąd medyczny, naruszenie nietykalności cielesnej, groźby karalne i inne.

Prawo cywilne

Z największą dbałością o szczegóły rozwiązujemy zagadnienia cywilne takie jak dochodzenie należności, odszkodowania i zadośćuczynienia, sporządzanie umów cywilnoprawnych. W obszarze naszych specjalizacji jest również prawo spadkowe i sprawy rodzinne.

Skontaktuj się z nami

Kontakt

Oferujemy porady prawne w siedzibie Kancelarii oraz online

Adres

ul. Tęczowa 82C/11

53-603 Wrocław

Email

Telefon

+48506790566

Social Media

  • Whatsapp
  • Facebook

Dziękujemy za wiadomość!

bottom of page